ความเสี่ยงตลอดชีวิตสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

ครรภ์เป็นพิษ

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในการตั้งครรภ์ ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตลอดชีวิตสำหรับโรคหัวใจของผู้หญิง

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ที่สำคัญ 5 อย่างมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคหัวใจขาดเลือดนานถึง 46 ปีหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อน 5 ประการ ได้แก่

-การคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)

-ทารกตัวเล็กสำหรับอายุครรภ์แรกเกิด

-ภาวะครรภ์เป็นพิษ (โรคความดันโลหิต)

-ความผิดปกติของความดันโลหิตอื่นๆ ในการตั้งครรภ์

-เบาหวานขณะตั้งครรภ์

“สตรีที่มีผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ควรได้รับการพิจารณาเพื่อประเมินการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และลดความเสี่ยงในระยะยาว เพื่อช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคหัวใจขาดเลือด”

ดร.เคซีย์ ครัมป์ ผู้นำทีมวิจัย กล่าวในการเผยแพร่ข่าวในวารสารจาก Icahn School of Medicine ที่ Mount Sinai ในนครนิวยอร์ก

1/3 ของผู้หญิง ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนระบุว่า ผู้หญิงกว่า 2.1 ล้านคนในสวีเดนที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ แต่ละคนให้กำเนิดทารกหนึ่งคน ระหว่างปี 2516-2558 เมื่ออายุเฉลี่ย 27 ปี

โรคหัวใจได้รับการวินิจฉัยในผู้หญิงมากกว่า 83,000 คนหรือเกือบ 4% ที่อายุเฉลี่ย 58 ปี พบว่าในช่วง 10 ปีหลังคลอด อัตราของโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าในผู้ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด และ 1.5 เท่าในสตรีที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในผู้หญิงที่มีโรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ความเสี่ยงของโรคหัวใจยังเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าในผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และ 1.1 เท่าในผู้ที่คลอดทารกอายุครรภ์น้อย ผู้หญิงที่เคยประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หลายครั้งพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ 100% นะคะ

คุณแม่ท่านใดที่รักษาสุขภาพเป็นอย่างดี กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยและตัวเองอยู่เสมอ ภาวะนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะ💖

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก
Source : https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2023-02-02/pregnancy-complications-could-mean-lifelong-heart-risks-for-women

%d